Home 各行各業 【有車牌相】解放軍車港島逆線狂揸 運輸署:「ZG車牌不受交通條例管制」

【有車牌相】解放軍車港島逆線狂揸 運輸署:「ZG車牌不受交通條例管制」

0
【有車牌相】解放軍車港島逆線狂揸    運輸署:「ZG車牌不受交通條例管制」

冇王管?!有人喺網上討論區分享一張今日遊行期間,一架ZG字頭嘅車輛係銅鑼灣鬧市逆線行駛。

事件被網民鬧爆,「唔X識法例咪X揸車啦!」不過有另外網民指出,其實佢哋先係最識法律,因為ZG車牌唔受香港運輸署下交通條例管制。即係拎正牌打橫行、撞人都吹佢唔漲…

 

 

本文作backup之用,source:lihkg、wiki

搜尋

喜歡我們的文章嗎?按個讚吧!

關 閉 視 窗