Home 未分類 「突發有片」偷肥牛被捉到斷正 將軍澳大叔發爛渣打人

「突發有片」偷肥牛被捉到斷正 將軍澳大叔發爛渣打人

0
「突發有片」偷肥牛被捉到斷正 將軍澳大叔發爛渣打人

將軍澳超市捉賊記:

白衣人偷冰鮮牛扒俾人捉到,白衣人瘋狂反撲,

大隻佬都唔夠佢黎,要加多個長髮伊健先得,

一聽到要報警,佢更加狂性大發!

去片:

將軍澳超市捉賊記,白衣人偷冰鮮牛扒俾人捉到,白衣人瘋狂反撲,大隻佬都唔夠佢黎,要加多個長髮伊健先得,一聽到要報警,佢更加狂性大發!

Kwan Kai Manさんの投稿 2020年8月27日木曜日

 

搜尋

喜歡我們的文章嗎?按個讚吧!

關 閉 視 窗